MKB

1. Uw Bedrijf

Een ongeluk zit in een klein hoekje en de financiële gevolgen hiervan kunnen zelfs het einde van uw bedrijf betekenen. Reële risico’s waar u mee te maken kan krijgen zijn onder andere brand, inbraak, waterschade, aansprakelijkheid, rechtsbijstand. Reden genoeg dus om u en uw onderneming goed te verzekeren. Om deze risico’s te beoordelen is een uitgebreide inventarisatie van groot belang.

2. Uw Personeel

Gemotiveerde medewerkers vormen uw belangrijkste bedrijfskapitaal. Logisch dus, dat u er alles aan doet om uw personeel tevreden en gezond te houden. Aandachtspunten voor uw bedrijf zijn.

Arbeidsongeschiktheid

Kosten in uw bedrijf bepalen de winst. De constante stroom van wijzigingen binnen de arbeidsongeschiktheidswetgeving heeft alle kosten de afgelopen jaren steeds meer bij de werkgever neergelegd. Ook andere wettelijke verplichtingen zoals de Wet verbetering Poortwachter komen voor uw rekening. Aan ondernemen komt u nauwelijks meer toe, daarom hebt u hierbij een solide, betrouwbare partner nodig die u helpt/ verzekerd.

Ziektekosten

Het terugdringen en liever nog, het voorkomen van verzuim, speelt hierbij een belangrijke rol. Een collectieve ziektekostenverzekering helpt u hierbij.

U heeft niet alleen een verzekering met een scherpe premie en uitgebreide dekking in handen, maar ook een instrument om verzuim gericht terug te dringen. Met deze verzekering omringt u uw medewerkers met de best mogelijke zorg en heeft u meer grip op verzuim en personeelskosten.

Pensioen

Hoge werkdruk, arbeidskrapte, sociaal beleid, veranderende wetgeving: kenmerken van een tijd waarin het lijkt of iedereen, werkgevers en werknemers, steeds harder werken en tegelijkertijd meer zaken zelf regelen. Een tijd ook waarin u als alerte werkgever als nooit tevoren beseft dat loyaal en gemotiveerd personeel schaars is. Niet alleen een goede primaire beloning is tegenwoordig vereist, ook secundaire arbeidsvoorwaarden vragen steeds meer om creatieve invullingen. Individualisering en flexibilisering zijn daarbij sleutelbegrippen.

Een pensioen is naast een goed salaris tegenwoordig bijna een primaire arbeidsvoorwaarde. Het is dus noodzakelijk hier aandachtig bij stil te staan, binnen de mogelijkheden van het bedrijf. De keuze voor de juiste pensioenregeling bepaalt immers het verschil tussen standaard en uitstekende arbeidsvoorwaarden. En om dat verschil gaat het tenslotte. Kortom, zoek voor uw medewerkers een jas die past, kies voor een maatwerkadvies.

3. U als Ondernemer

Arbeidsongeschiktheid

Als zelfstandige kunt u het zich nauwelijks veroorloven om arbeidsongeschikt te worden. Het wel en wee van het bedrijf is immers van u afhankelijk! Arbeidsongeschiktheid brengt met zich mee dat de inkomsten verminderen of geheel uitblijven, terwijl de uitgaven gewoon doorgaan. Een goede regeling is dus onontbeerlijk! Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering bent u goed verzekerd als u door ziekte of een ongeval niet (meer) kunt werken.

Ziektekosten

Een goede ziektekostenverzekering is u op het lijf geschreven. Het draait immers om uw persoonlijke omstandigheden, uw voorkeuren en uw verwachtingen. Het is dan ook niet meer dan logisch dat u centraal staat bij het verzekeren van dit risico. Uw wensen en eisen vormen ons uitgangspunt voor een ziektekostenverzekering die écht bij u past.

Pensioen

Als zelfstandig ondernemer bent u niet alleen geheel verantwoordelijk voor uw eigen inkomen nu, maar ook voor uw inkomen later, na de pensioendatum. Want op het moment dat u uw eigen bedrijf van de hand doet, wilt u wel kunnen genieten van een goed verzorgde oude dag. Van de overheid weet u dat u geen gouden pensioenbergen hoeft te verwachten, daarom regelt u uw zaken zelf en op een goed doordachte manier. Daar denkt u als ondernemer al in een vroeg stadium over na.